Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
2824 Bằng và Bảng điểm đại học Chloe 2021-09-18 Chờ trả lời
2823 visa c3 Băng 2021-09-16 Hoàn tất trả lời
2822 visa Trung 2021-09-16 Hoàn tất trả lời
2821 Nộp hồ sơ Phát 2021-09-15 Hoàn tất trả lời
2820 Nộp hồ sơ xin visa Trúc 2021-09-13 Hoàn tất trả lời
2819 Thời gian nhận kết qủa Visa ttpt 2021-09-13 Hoàn tất trả lời
2818 kết quả visa linh 2021-09-13 Hoàn tất trả lời
2817 Hồ sơ xin visa D2 an 2021-09-13 Hoàn tất trả lời
2816 visa d2 ga 2021-09-12 Hoàn tất trả lời
2815 Hỏi đáp Thai 2021-09-10 Hoàn tất trả lời