Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
7691 Visa C3 Uyenkr 2024-06-24 Hoàn tất trả lời
7690 Visa C3 ngan 2024-06-24 Hoàn tất trả lời
7689 C-3-1 Thăm thân cho em trai visa 2024-06-24 Hoàn tất trả lời
7688 Xác nhận nội dung cần giải trình Do Ngoc Anh 2024-06-24 Hoàn tất trả lời
7687 Xin visa du lịch cùng con hsimit09 2024-06-24 Hoàn tất trả lời
7686 Thoi gian tham duyet ho so Do Ngoc Anh 2024-06-24 Hoàn tất trả lời
7685 Visa thăm thân 윤순복 2024-06-24 Hoàn tất trả lời
7684 Kết quả visa 김윤정 2024-06-24 Hoàn tất trả lời
7683 Visa 10 năm cho cá nhân Phoebe Nguyen 2024-06-24 Hoàn tất trả lời
7682 Hồ sơ visa c-3-9 cho gia đình hsimit09 2024-06-24 Hoàn tất trả lời